סדנאות לאנשי מקצוע

משחיקה לחוסן – שחיקה וסלילת נתיבים להתחדשות

סדנאות, סדנאות לאנשי מקצוע

מה מחזק ומה מחליש אותנו בזמנים קשים ובמיוחד במפגש ישיר או עקיף עם אירועים טראומטיים? כיצד אנחנו מאזנים בין טיפול באחרים לטיפול בעצמנו? ידוע כי טראומה מדבקת. כיצד אנחנו מגנים על עצמנו מפני הידבקות רגשית?   קהל היעד הסדנאות מותאמות לאנשי מקצועות הטיפול (שירותים פסיכולוגיים חינוכיים, יועצים חינוכיים, מדריכים  של...

קראו בהרחבה
נגישות