התחדשות משחיקה

משחיקה להתאוששות והתחדשות

התחדשות משחיקה, מאמרים

היכולת להיות באמפטיה - "להרגיש עם" היא אחד המשאבים החשובים העומדים לרשותנו כמטפלים, והיא חיונית לבניית יחסי אמון מטפל-מטופל ולהצלחת הטיפול. ברם, מחקרים רבים מעידים כי במצבים רבים המשאב החשוב הזה נתון בסכנה.   כמטפלים, אנחנו נחשפים לסיפורים קשים של טראומה ואובדן. יהא אשר יהא סוג המצוקה...

קראו בהרחבה
נגישות