התחדשות מאובדן

המתח הדיאלקטי בין דבור ושתיקה במרחב הבינאישי – במצבי אובדן

התחדשות מאובדן, מאמרים

(מאמר מאת ד"ר עפרה פינברג וד"ר אלינער פרדס)   בספרות המקצועית על טיפול באובדן, ובספרות על פסיכותרפיה בכלל, מושם דגש חזק על חשיבות הביטוי של הצער ויגון, ועל פתיחות בתקשורת בין בני זוג ובני משפחה. מקובל לחשוב  כי ביטוי של רגשות ושיתוף ברגשות הצער עשויים לתרום להעצמת הקשר...

קראו בהרחבה
נגישות