קהילה אכפתית

צמיחה אישית בקהילה אכפתית

מאמרים, קהילה אכפתית

גישת "צמיחה אישית בקהילה אכפתית" מבוססת על תיאוריית ההכוונה העצמית של דסי וריאן (1985, 2000), על תפיסת הצמיחה של עשור (1995, 2001, בדפוס), על גישת הקהילה האכפתית (סלומון, באטיסטיץ, ווטסון, שאפס, ואחרים, 2000, 1992), על תיאוריה, מחקר ויישומים שגובשו במרכז למוטיבציה באוניברסיטת בן גוריון (Assor and...

קראו בהרחבה
נגישות