גישות ושיטות טיפול

30 שנות טפול הובילו אותי ליצירת בסיס איתן של גישות טיפוליות המנחות אותי בעבודתי, ולמגוון רחב של אמצעים טיפוליים המשמשים אותי עם מטופלים.

הטפול שאני מציעה יכול להיות אישי, זוגי או משפחתי ומתבסס בעיקרו על שיחות, בשילוב עם עבודת גוף-נפש בתנאים של הקשבה והתבוננות, בקצב המותאם לך.

אני משלבת במפגשים את מיטב שיטות גוף נפש העכשוויות בראיה אינטגרטיבית (כמפורט בהמשך), בהתאם למטרה המבוקשת, לסוג הקושי ולחומרתו. גישה זו מאפשרת התאמה ומיקוד של הטפול, הנעשים בשיתוף עם הפונה כבר במפגש הראשון. גישה זו תורמת ליעילות הטפול ולכך שברוב המקרים יהיה קצר מועד.

עם זאת, יש לי את  הזכות ללוות חלק מהמטופלים לאורך שנים. עבורם אני מהווה כתובת להיוועצות בנקודות מפנה במעגל חייהם.

מסגרת הטפול גמישה, כך שהיא משלבת בין האישי, הזוגי והמשפחתי, על פי הצורך, בהערכה משותפת של הצרכים המשתנים, לאורך התקדמות הטפול.

נגישות